Priser

Innskudd nye medlemmer

Kr 30 000

Tilbakebetaling av innskudd ved utmelding

Kr 18 000

For medlemmer:

Større båt inntil 39"

Kr 8 125

Større båt inntil 39" Engangsbeløp

Kr 10 000

Stor båt inntil 35"

Kr 5 000

Liten båt inntil 21"

Kr 3 125

Jolleplass på rampe

Kr 750

Passivt medlemskap

Kr 1 500

Bruk av reservevakt

Kr 1 500

Uteblivelse av vakt

Kr 2 000

Dugnad, timespris

Kr 200

Ikke medlemmer:

Leieplass Større båt inntil 39"

Kr 10 500

Leieplass stor båt inntil 35"

Kr  7 000

Leieplass liten båt inntil 21"

Kr 5 625

Leieplass jolle på rampe

Kr 1 250

Leieplass opplag

Kr 3 750

Ang størrelser se vedtekter

For plass med bare en uterigger betales 1/2 pris