Havna ligger idyllisk til, og er gradvis blitt opparbeidet til den utførelsen den har i dag gjennom aktiv deltagelse av mange dugnadsvillige ildsjeler og medlemmer.


Havnen er godt organisert, og er pr. i dag fullt besatt av medlemsbåter. Havna har de senere årene hatt noen mindre utvidelser, og dette har resultert i noen flere plasser. Båtplasser tildeles etter "venteliste" prinsippet blandt medlemmer, og kravet for medlemskap er å "sogne til området" gjennom bosted. Havnen til Gaustad Båtforening er godt bevoktet gjennom ulike effektive tiltak.​