Koronasituasjonen

29.03.2021

På grunn av koronasituasjonen har vi hatt og har en usikker tid. Dette gjør at driften av båtforeningen blir litt annerledes i år med blant annet:
- Vaktordningen tar vi sikte på å starte 1.mai så fremt det er i tråd med gjeldende smittevernregler.
- Vaktlister blir sendt ut i førsten av april.
- Utsetting med mobilkran er booket 8.mai, dette også hvis det er i samsvar med gjeldene regler.
- Liste for å skrive seg på utsetting blir hengt opp i havna.
- Felles dugnad kommer vi tilbake til når smittevernreglene gir rom for dette. Dugnad blir bekjentgjort på nettsider og oppslag.