Nyheter

Årsmøte

17.10.2019

Årsmøte i båtforeningen er tirsdag 3. desember ´19 kl 19.00 på Manstad Vel. Forslag må være styret i hende innen 1. november

Opptak

31.08.2019

Opptaket i høst er lørdag 28.september. Oppstart kl 07.00

HAVNEFEST

16.08.2019

Havnefest i Gaustad Båthavn
Lørdag 17/8-19 kl 1700
Gaustad båtforening arrangerer havnefest i båthavna.
Musikk: Bulle Bella Band
Mat og drikke besørger hver enkelt for.
Grillene er varme.

UTSETTING

07.04.2019

Utsetting lørdag 4. mai kl 07.00. Mvh Styret

DUGNAD

07.04.2019

Det er dugnad i båthavna Lørdag 27. april 2019 kl 08.00

MEDLEMSMØTE

06.03.2019

Styret inviterer herved til medlemmene til møte, 9.4.19, kl. 1830 på Manstad Vel.

Årsmøte

07.10.2018

Årsmøte i båtforeningen avholdes tirsdag 4. desember kl 18.00 på Manstad Vel, i henhold til vedtektene. Mvh Styret