Utsettelse av årsmøte 2020

10.11.2020

På grunn av koronapandemien må vi følge rådene fra Helsedirektoratet:

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med maksimalt 20 personer

Dette innebærer at vi ikke kan gjennomføre årsmøte på en forsvarlig måte.

Så snart forholdene og rådene fra myndighetene tillater det, vil vi sende ut innkalling for årsmøte 2020.

Styret

10.11.2020