Forslag fremmet til årsmøte

10.11.2019

Styret fremmer 2 forslag på årsmøte 2019.

Forslag 1, Vedtektsendring/tillegg.

Etter at Datatilsynet har innført nye regler angående personvern, fremmer styret forslag på ny paragraf under § 3 - Medlemsskap

Det vil si at de medlemmene som vil reserverer seg mot at e-postadressen og telefonnummer blir sendt inn til KNBF må gi beskjed om dette.

§ 3.6 Personvern
Gaustad Båtforening registrerer følgende personopplysninger om sine medlemmer: Navn, adresse, mobilnummer, og epost-adresse, og deler disse person-opplysningene med Kongelig Norsk Båtforbund, heretter benevnt KNBF. (Her kan man hvis man ønsker, bare dele adresse-informasjonen med KNBF, da dette er det minimum som KNBF må ha registrert) Dette gjøres for at Gaustad Båtforening skal kunne bruke KNBF's web-baserte havneadministrasjons og medlemssystem, slik at alle medlemmer kan få tildelt medlems-nummer og dra nytte av alle KNBF sine medlemsfordeler. Hvis det ikke er ønskelig at personopplysninger deles, må dette meldes skriftlig ifra til Gaustad Båtforening. (Hvis personopplysninger også skal deles mellom medlemmer, som f.eks. oppslag på klubbhus, så må dette også komme klart frem. ref Datatilsynet)

Forslag 2, prisjustering på leieplasser.

Alle satsene på leieplasser økes med kr. 1 000,-.

Dette tilsvarer det medlemmene må jobbe dugnad for.