Årsmøte

28.09.2021

Årsmøte i båtforeningen avholdes på Drivern, Onsøy Golfklubb, tirsdag, 30.11.21, kl 1830

Forslag må være styret i hende innen 1.11.

Styret.